ENERAD
Strona główna Enerator Mapa serwisu Poleć stronę
 
strona głównaO nasEneratorZmiana sprzedawcyABC rynku energiiEfektywność energetycznaSłownikFAQKontakt
Jesteś tutaj: Strona główna > Efektywność energetyczna > okiem enerad.pl > Jaka taryfa G11 czy G12
Jaka taryfa G11 czy G12

W dalszym ciągu nie doczekaliśmy się uwolnienia cen energii dla gospodarstw domowych i trudno jest przewidzieć kiedy to nastąpi. Sprzedawcy nie przedstawiają atrakcyjnych ofert, ponieważ ceny w taryfach utrzymywane są na zbyt niskim poziomie w stosunku do ceny rynkowej.
Rynek zamiast się rozwijać stoi w miejscu, sprzedawcy narzekają, że sprzedają energię generując straty, Prezes URE twierdzi zaś, że taryfy przez niego zatwierdzane nie powodują strat dla sprzedawców.

Cóż, skoro sytuacja na rynku energii wygląda, tak jak wygląda przyjrzyjmy się tak naprawdę jedynemu sposobowi dzięki któremu, w chwili obecnej, możemy obniżyć nasze rachunki za energię – doborze odpowiedniej taryfy.

Wszyscy sprzedawcy energii w Polsce mają w swojej ofercie co najmniej dwie podstawowe taryfy dla odbiorców indywidualnych: G11 i G12

Taryfa G11 - to najczęściej wybierana, uniwersalna taryfa dla standardowego użytkowania energii w gospodarstwie domowym. Cechą charakterystyczną jest stała cena energii elektrycznej we wszystkie dni i wszystkie godziny doby (tzw. rozliczenie jednostrefowe).   

Taryfa G12 - umożliwia rozliczanie zużytej energii w dwóch strefach czasowych doby (tzw. rozliczenie dwustrefowe). Strefa z niższą stawką taryfową obowiązuje przez 10h w ciągu doby, zazwyczaj w godz. 22.00-6.00 (tzw. dolina nocna) oraz w godz. 13.00-15.00 (tzw. dolina dzienna).
Strefa z wyższą stawką taryfową obowiązuje przez 14h w ciągu doby, zazwyczaj w godz. 6.00-13.00 (tzw. szczyt przedpołudniowy) oraz w godz. 15.00-22.00 (tzw. 
szczyt popołudniowy).

Specjalnie dla Państwa, jako pierwsi w Polsce stworzyliśmy prosty mechanizm, dzięki któremu można porównać, która taryfa naszego sprzedawcy jest dla nas bardziej opłacalna G11 czy G12  

Wystarczy, że porównamy czy Próg opłacalności taryf G11/G12 (Po) jest mniejszy czy też większy od naszego zużycia energii w godzinach szczytu (Zs%)

Po to Próg opłacalności taryf G11/G12 obliczony przy pomocy Eneratora (wartość wyrażana w %)
Zs% to Zużycie energii w godzinach szczytu, w stosunku do całkowitego zużycia w danym okresie (wartość wyrażana w %)

Jeżeli Zużycie energii w godzinach szczytu jest mniejsze od Po najkorzystniejsza jest taryfa dwustrefowa - G12

 gdy Po > Zs% wybieramy G12 

Jeżeli Zużycie energii w godzinach szczytu jest większe od Po najkorzystniejsza jest taryfa jednostrefowa - G11

 gdy Po < Zs% wybieramy G11 

 

W grupie odbiorców zużywających miesięcznie:

  • od 50 do 135 kWh/m-c Po waha się  pomiędzy 53,0% a 76,5% w zależności od sprzedawcy energii
  • od 135 do 275 kWh/m-c  Po waha się  pomiędzy 62,8% a 79,1% w zależności od sprzedawcy energii
  • od 275 do 410 kWh/m-c Po waha się  pomiędzy 67,1% a 80,7% w zależności od sprzedawcy energii

Przykład:

W ciągu miesiąca Pani Ludwika z Warszawy zużyła 135 kWh energii, w tym 100 kWh w godzinach szczytu (między 6.00 a 13.00 oraz 15.00 a 22.00) oraz 35 kWh w strefie pozaszczytowej (między 22.00 a 6.00 oraz 13.00 a 15.00). 
Procentowe zużycie energii w strefie szczytowej  u Pani Ludwiki wyniosło 74,07% (100kWh/135kWh=0,7407).
Po dla danego zużycia energii wynosi 76,40% a więc jest wyższy od procentowego zużycia energii w szczycie Pani Ludwiki. Pani Ludwika powinna wybrać taryfę G12, gdyż jest dla niej bardziej opłacalna, niż taryfa G11.

 

 Informacje dodatkowe 

 

 

  • Jakie są inne taryfy dla gospodarstw domowych, oprócz G11 i G12 ?

Taryfa G12w - taryfa weekendowa. Jest to zmodyfikowana taryfa G12, w której strefa z niższą stawką taryfową oprócz doliny dziennej oraz doliny nocnej obowiązuje przez cały weekend (zazwyczaj od 22.00 w piątek do 6.00 w poniedziałek). Zazwyczaj do strefy z niższą stawką taryfową zaliczamy również święta i dni wolne od pracy.

Taryfa przedpłatowa - (często oznaczana p lub e, np. G11p). Aby z niej korzystać musimy posiadać licznik przedpłatowy. W tym celu powinniśmy się zwrócić do naszego dystrybutora, który dokonuje instalacji na własny koszt. W tych taryfie przedpłatowej często nie jest pobierana opłata abonamentowa lub jest o 50% tańsza, co powoduje, że całkowite koszty zakupu energii u tego samego sprzedawcy, np. w taryfie G11p są niższe niż w taryfie G11.
W taryfie przedpłatowej płacimy za energię elektryczną "z góry" kupując (w kasach sprzedawcy, przez telefon, Internet czy w specjalnych urządzeniach nazywanych Energomatami) określoną przez nas liczbę kWh i korzystamy z niej aż do wyczerpania (tzw. podobnie jak w przypadku pre-paid w telefonii komórkowej). Zazwyczaj to nie klient decyduje się na instalację licznika przedpłatowego, lecz sprzedawca w przypadku gdy mamy problemy z dotrzymaniem terminów płatności rachunków za energię. Sami możemy się zdecydować na liczniki przedpłatowe, gdy nie mamy tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, bądź wynajmujemy je innym osobom. Nie istnieje wówczas ryzyko, że najemca zostawi nas z niezapłaconymi rachunkami za energię.

Taryfa z gwarancją ceny - jest to taryfa z gwarancją niezmieniania ceny energii w określonym umową czasie, najczęściej jest to okres 12 m-cy. Coraz popularniejsza, gdyż przy założeniu dalszych wzrostów cen energii, taryfa z gwarancją ceny chroni nas przed jakimikolwiek podwyżkami w trakcie obowiązywania umowy.

 

  • Do kogo należy się zwrócić gdy chcemy dokonać zmiany taryfy w ramach grupy G ?

Ze względu na fakt, iż prawie 99% odbiorców w gospodarstwach domowych ma podpisane ze swoimi sprzedawcami tzw. umowy kompleksowe to podmiotem do którego powinniśmy zgłosić chęć zmiany grupy jest nasz sprzedawca, od którego otrzymujemy fakturę za energię. Zmiana taryfy skutkuje zmianą treści dotychczasowej umowy kompleksowej – najczęściej ma to formę dodatkowego aneksu do obowiązującej umowy.
W zależności od praktyki naszego sprzedawcy możemy dokonać tego przez internet, pocztę, telefonicznie albo osobiste złożenie wniosku w jego siedzibie.

 

  • Z czym się wiąże i jakie są koszty zmiany taryfy w ramach grupy G ?

Jeżeli dokonujemy zmiany taryfy z G11 na G12 to pracownik naszego dystrybutora wymieni nam licznik z jednostrefowego na dwustrefowy. Jeżeli natomiast decydujemy się na zmianę taryfy G12 na G11 nie zawsze wiąże się to ze zmianą licznika, gdyż niektóre typy liczników dla G12 można zaprogramować na tryb pracy jednostrefowej czyli G11.
Dokonana przez nas zmiana taryfy w ramach grupy G nie obciąża nas żadnymi kosztami finansowymi – nasz dystrybutor nie pobiera za to od nas żadnych opłat.

 

  • O czy należy pamiętać ?

Z godnie z § 7 ust. 2 rozporządzenia z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną Odbiorca może wystąpić do przedsiębiorstwa energetycznego o zmianę grupy taryfowej, nie częściej niż raz na 12 miesięcy.
Szczegółowe warunki zmiany grupy taryfowej określa umowa sprzedaży energii elektrycznej albo umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, albo umowa kompleksowa.
Podpisując umowę z gwarancją ceny nie mamy możliwości zmiany taryfy przez okres trwania umowy. W przypadku gdy umowa zawarta jest na okres np. 12 m-cy w tym czasie nie mamy możliwości zmiany sprzedawcy, ani taryfy.

 

Opracowanie własne enerad.pl


 

strona głównaEneratorCiekawe LinkiSłownikMapa serwisuKontakt
© 2008 - 2014 Fundacja ENERGIA BEZ GRANIC
CMS, WEB interface, internet ART